Večer u kapucínů 2012

Jirkovský písňovar 2011

I. pěvecké soustředění: Alšovka