Večer u kapucínů 2012

I. pěvecké soustředění: Alšovka